Değerli uzman erbaş adayları için hazırladığımız genel anlamda sorulan mülakat soruları makalemizi sürekli güncellemek adına paylaşıyoruz. Bu sorular Jandarma, Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri veya Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesine alınacak olan uzman erbaşlara sorulabilecek sorulardan oluşmaktadır.
Şu bilgiye de değinmeden edemeyeceğiz mülakatlara girerken muhakkak Atatürk İlke ve İnkılaplarına yoğun bir şekilde çalışmış olmanız sizlerin faydasına olacaktır. Ayrıca gündemde olan olaylar, güncel Milli Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı, Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanının isimlerini de bilmenizde fayda olacaktır diye düşünüyoruz. Fazla uzatmadan genel olarak sorulabilecek olan uzman erbaş alımları sözlü mülakat sorularına geçelim.İnkılapçılık ilkesini anlatınız?

Çağın gerisinde kalan kurumları kaldırarak modern kurumların oluşmasını sağlamaktır. Bununla birlikte yapılan devrimlerin kalıcı ve sürekli olması önemlidir.

Laiklik ilkesini anlatınız?

Devletin, bütün dinlere eşit yaklaşması, kişilerin din ve vicdan hürriyetini koruması anlamına gelir. Devletin daha demokratik bir yönetim biçimine kavuşması için yönetimde dini etkiden arındırma gerekir. İnanç ve pozitif bilimlerin arasındaki sınırı kesin olarak belirleyen bir ilkedir.

Milliyetçilik ilkesini anlatınız?
   
Ülkemizde bireyin hak ve özgürlüğüne önem vermeyi, bireylerin birbirlerinin haklarına saygı duymasını, ulusal birlik ve beraberliği sağlamayı hedeflemektedir.

Cumhuriyetçilik ilkesini anlatınız?
          
Toplumun ulusal egemenlik ve cumhuriyet yönetimi anlayışını benimsemesi, halkın yönetime etkin biçimde katılması hedeflenir.

Devletçilik ilkesini anlatınız?

Devletin kalkınma için gereken ekonomik modeli gerektiğinde kendi eliyle uygulayabilecek teşebbüsler kurmasıdır. Kamu çıkarlarını yakından ilgilendiren konularda devletin daha etkili bir mekanizma olması gerekir.

Halkçılık ilkesini açıklayınız?

Halk arasında demokrasi kültürünün geliştirilerek halkın devleti daha iyi tanıması ve yöneticilerini nitelikli insanlar içinden seçmesi amaçlanır. Ulus, kendi geleceğini kendisi belirler.

İzmir’de ilk kurşunu atan kimdir?

Hasan Tahsin

Gelibolu’da savaşın seyrini değiştiren köyün adı nedir?
              
Oluklu Köyü

Tarih nedir?
      
İnsan topluluklarının geçmişte meydana getirdikleri olayları, birbirleriyle olan ilişkilerini, sosyal ve ekonomik durumlarını, yer ve zaman göstererek, sebep sonuç ilişkileri içerisinde, belgelere dayalı olarak, objektif bir biçimde inceleyen sosyal bilim dalına tarih denir.

Nutukta nelerden bahsediliyor?

Mustafa Kemal Cumhuriyet Halk Partisinin 2. Olağan Büyük Kongresi’nde 15 Ekim 1927’de mecliste 6 gün süren konuşmasında 1919 -1927 yılları arasındaki gelişmeleri anlatmıştır. Konuşma otuz altı buçuk saat sürmüştür. Sonradan “Nutuk, Büyük Nutuk, Söylev” adıyla tarihimizde yerini almıştır. M. Kemal bu konuşmasında; Osmanlı Devleti’nin son günlerini, Milli Mücadele yıllarını ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunu anlatmıştır.

Atatürk’ün katıldığı savaşlar nelerdir?

Trablusgarp Savaşı 29 Eylül 1911, İkinci Balkan Savaşı 1912- 1913, Çanakkale Savaşı 18 Mart 1915, Doğu (Kafkas) Cephesi 1916-1917, Suriye-Filistin Cephesi 1917-1918 Kurtuluş Savaşı (1919 – 1923), Sakarya Savaşı 20 Ekim 1921, Büyük Taarruz 4 Mart 1922

Marshall Planı nedir?
    
Marshall Planı II. Dünya Savaşı sonrasında 1947 yılında önerilen ve 1948-1951 yılları arasında yürürlüğe konmuş ABD kaynaklı, antikomünist hedefleri olan bir ekonomik yardım paketidir. 16 ülke, bu plan uyarınca ABD’den ekonomik kalkınma yardımı almıştır. Türkiye de bu 16 ülkenin içersindedir.

Rönesans’ nedir?
        
İtalya’da ve daha sonra Avrupa ülkelerinde hümanizmin etkisiyle ortaya çıkan klasik ilkçağ kültür ve sanatına dayanarak gelişen bilim ve sanat akımıdır.

‘Uyuşmazlık Mahkemesi’ nedir?

Uyuşmazlık Mahkemesi adli, idari ve askeri yargı mercileri arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözümlemeyle yükümlü olan mahkemedir.

Birici Dünya Savaşı’nın nedenleri nelerdir?

Ham madde ve sömürgecilik yarışı, Fransa ile Almanya arasındaki Alsace Loure anlaşmazlığı, Balkanlardaki Avusturya Macaristan İmparatorluğu, Rusya çekişmesi, Avrupa’daki gruplaşmalar, Almanya ve İtalya güçlenerek Avrupa’nın güç dengesini bozması, Avusturya Macaristan İmparatorluğu veliahtının Saraybosna’da bir Sırp Miletçisi tarafından öldürülmesi.

Divan-ı Lügat’it Türk adlı eserin yazarı kimdir?

Kaşgarlı Mahmut

Hababam Sınıfı nın yazarı kimdir?

Rıfat Ilgaz

Birinci Dünya Savaşı’nın sonuçları nelerdir?

Ham madde ve sömürgecilik yarışı devam etti, İmparotorluklar yıkıldı yerine uluslu devletler kuruldu, Cumhuriyet ve demokrasi yayıldı, Bir daha Savaşlar olmasın diye Milletler Cemiyeti (Cemiyet_i Akvan) kuruldu.

Türkiye’nin en büyük dağı hangisidir?

Ağrı Dağı

Türkiye’nin kaç tane sınır komşusu vardır?

Gürcistan, Ermenistan, Nahçıvan, İran, Irak, Suriye, Yunanistan, Bulgaristan’dır.

Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin savaştığı cepheler nelerdir?

Kafkasya Cephesi, Çanakkale Cephesi, Yemen Cephesi, Hicaz Cephesi, Kanal Cephesi, Filistin Cephesi, Suriye Cephesi, Irak Cephesi, Galiçya ve Makedonya Cephesi.

1921 Anayasası’nın özellikleri nelerdir?

Milli Egemenlik ilk kez dile getirilir, Türk tarihinin en yumuşak anayasasıdır, Yasama ve yürütme yetkisi mecliste toplandığı için Meclis hükümeti söz konusudur.

‘Kamu Denetçiliği'(Ombudsman) nedir?
              
Türkiye’nin kamu ile idarenin her türlü eylem,işlem,tutum ve davranışlarını,insan haklarına dayalı, adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden inceleyen, araştıran ve önerilerde bulunan kurumdur.

Kuvvet Komutanlarının ve Genel Kurmay Başkanının İsimleri ve Rütbeleri Nelerdir ?

Genel Kurmay Başkanı ; Orgeneral Yaşar GÜLER

Kara Kuvvetleri Komutanı ; Orgeneral Ümit DÜNDAR

Deniz Kuvvetleri Komutanı ; Oramiral Adanan ÖZBAL

Hava Kuvvetleri Komutanı ; Orgeneral Hasan KÜÇÜKAKYÜZ

Jandarma Genel Komutanı ; Orgeneral Arif ÇETİN

Sahil Güvenlik Komutanı ; Tuğamiral Ahmet KENDİR

Özel Kuvvetler Komutanı ; Tümamiral Ömer Ertuğrul ERBAKAN

MÜLAKATLARA ÇALIŞMAK İÇİN ANDROİD UYGULAMASI GELİŞTİRDİK, ONLİNE TEST ORTAMINDA MÜLAKATLARA HAZIRLANABİLİRSİNİZ !Bu mesleğe girecek arkadaşlara 3269 sayılı uzman erbaş kanununu bir kaç defa okumalarını tavsiye ediyoruz, zira sizler bu kanuna göre istihdam edileceksiniz. Kanununuzu bilirseniz ve uzman erbaş yönetmeliğine hakim olursanız sizin için daha iyi olacaktır ve mesleğe yabancılık çekmeyeceksiniz, 3269 sayılı uzman erbaş kanununu okumak için lütfen buraya tıklayın.

Önemli Not ; Değerli uzman çavuş (uzman erbaş) adaylarının dikkatine yukarıdaki hazırladığımız sorular sözlü mülakatlarda sorulabilecek sorulardan oluşmaktadır, ayrıca bu sorular sürekli güncellenecektir bu soruların yanında pekiştirebilmek adına gündemdeki olayları da takip etmeniz sizlerin faydasına olacaktır diye düşünüyoruz. Şimdiden tüm adaylara başarılar diliyor ve bundan sonraki hayatlarında başarılı bir görev sürdürmelerini temenni ediyoruz.